More videos from Guest

Related

More videos from this category

ชาวพะเยาพร้อมใจร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง2559

Guest » 5am - March 8, 2016
ชาวพะเยาพร้อมใจร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง รำลึกถึงเจ้าผู้ครองเมือง ผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ 1 ใน 3 อาณาจักรใหญ่ชนเผ่าไทยมาจนถึงปัจจุบัน
วันเสาร์ที่ 5 มี.ค.2559 ที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2559 ขึ้น โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนชาวพะเยาเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นจำนวนมาก
ในพิธีประกอบด้วยพิธีทอดถวายผ้าป่า พิธีบวงสรวงพระวิญญาณพ่อขุนงำเมืองแบบล้านนาไทย พร้อมด้วยพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา เพื่อสักการะดวงวิญญาณของพ่อขุนงำเมืองให้สถิตคู่เมืองพะเยา และประทานสุขสวัสดิ์แก่ประชาชนชาวพะเยารวมถึงผู้ที่เดินทางมาสักการะกราบไหว้
หลังจากนั้นชมขบวนแห่เครื่องสักการะเทิดพระเกียรติ จะเป็นขบวนของประชาชนทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพะเยา โดยเคลื่อนจากศาลหลักเมืองผ่านหน้าตลาดสด-สี่แยกประตูเหล็กและเข้าสู่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
สำหรับงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของเมืองพะเยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 5มีนาคม ซึ่งตรงกับวันประสูติของพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรพะเยา เพื่อสักการะพ่อขุนงำเมือง เจ้าเมืองพะเยาองค์ที่ 9 (พ.ศ. 1781 - 1839) ผู้สร้างความรุ่งเรืองให้แคว้นพะเยา
ประวัติกล่าวไว้ว่า พ่อขุนงำเมืองเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนมิ่งเมือง กษัตริย์ผู้ปกครองเมืองภูกามยาว หรือเมืองพะเยาในปัจจุบัน พ่อขุนงำเมืองเป็นกษัตริย์ผู้ทรงอานุภาพ เล่ากันว่าเสด็จไปทางไหน “แดดก็บ่ฮ้อน ฝนก็บ่ฮำ” จะให้แดดออกก็ได้ จะให้ฝนตกก็ได้ พ่อขุนงำเมืองปกครองเมืองภูกามยาวจนเจริญเป็นอาณาจักรใหญ่ 1 ใน 3 อาณาจักรของชนเผ่าไทยแถบนี้ นั่นคือ อาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรพะเยา...
Rating: 3.1 (37 Votes)

Video Comments


คลังวิดิโอ(Youtube Playlist)