logo

เชิญลงนามถวายพระพร


.
Saturday 28th of March 2015    

พัฒนาชุมชนพะเยา

ร้องทุกข์ ร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา

นโยบายกรม2558

VDO Conference

PPTบรรยาย

เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน

ข้อมูล กชช.2ค ปี 2556-2558

ดาวน์โหลดโปรแกรม กชช 2 ค 2558
NRD58 รุ่น 2.0.0 Build 091114

พื้นที่นำเข้า(เขตชนบท)
พื้นที่นำเข้า(เขตเมือง)

ดาวน์โหลดโปรแกรม กชช 2 ค 2556
พื้นที่นำเข้า(เขตชนบท)
พื้นที่นำเข้า(เขตเมือง)

ข้อมูลนำเข้า ปี 2556

รหัสเข้าโปรแกรม คือ " จังหวัด56-จังหวัด58 "

สรุปข้อมูลเพื่อการพัฒนา

สรุปข้อมูลเพื่อการพัฒนา

เอกสารสรุปข้อมูล จปฐ.ปี 2556

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7366
mod_vvisit_counterเมื่อวาน6890
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้45829
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว67042
mod_vvisit_counterเดือนนี้230068
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว226200
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด9597239

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
ข่าวอัพเดท
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอไทลื้อ หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัผฒนาคุณภาพชีวิต จ.พะเยา ปี 2558 บ.ทุ่งมอก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2015 เวลา 23:57 น.

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอไทลื้อ หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัผฒนาคุณภาพชีวิต จ.พะเยา ปี 2558 บ.ทุ่งมอก ม.2 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา...เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี "หมู่บ้านทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก" โดยมีหัวหน้าโครงการ คือ ดร.กัลยา จำปาทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพึ่งตนเองของชุมชนชาวไทลื้อ,เพื่อใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น, เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ,เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของชาวไทลื้อให้คงอยู่สืบไป ,เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคประชาชน และเพื่อขยายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่หมู่บ้านลูกข่ายต่อไป
ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และรองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดวันนี้ ประธานเปิดโดย นายอำเภอเชียงคำ (เมื่อวันพุธที่ 25 มีค.2558)...{{ภาพกิจกรม}}{{
ข่าววิดิทัศน์}}

 
"รวมพลังสตรี พลังสร้างสรรค์ จับมือกันสู่อาเซี่ยน"..วันสตรีสากลจังหวัดพะเยา ปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2015 เวลา 23:54 น.

 

"รวมพลังสตรี พลังสร้างสรรค์ จับมือกันสู่อาเซี่ยน"..วันสตรีสากลจังหวัดพะเยา ปี 2558 วันอังคารที่ 24 มีค.2558 ณ ศาลาประชาคมจังกวัดพะเยา ประธาน โดย นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พะเยา กิจกรรม นิทรรศการผลงานสตรีด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำหน่าย OTOP มอบโล่สตรีดีเด่น ผู้หญิงเก่ง การแสดงวัฒนธรรม การบรรยายให้ความรู้สตรี การพัฒนาศักยภาพสตรีแบบมีส่วนร่วมรองรับการเตรียมความพร้อมสู่อาเซี่ยน โดย ดร.นาวิน พรมใจสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนสตรี จ.พะเยา การบรรยายพิศษ "คุณธรรม จริยธรรมของผู้นำ และค่านิยมไทย 12 ประการ โดย ร้อยโท ไพรสันต์ สุวรรณไตร อนุศ่าสนาจารย์ จังหวัดทหารบกพะเยา สตรีเข้าร่วม 700 คน..{{ภาพกิจกรรม}}{{ข่าววิดิทัศน์}}

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2015 เวลา 00:04 น.
 
กิจกรรมเปิดตลาดเชิงรุกต่างประเทศภายใต้ชื่อ "Phayao OTOP Trade Fair and Business Mandalay" สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2015 เวลา 00:47 น.

กิจกรรมเปิดตลาดเชิงรุกต่างประเทศภายใต้ชื่อ "Phayao OTOP Trade Fair and Business Mandalay" ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาสู่ตลาดอาเซี่ยน กิจกรรมการเปิดตลาดเชิงรุกต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 8-12 มีค.2558 ณ โรงแรมมัณฑะเลย์ฮิล เขตมัณฑะเลย์ และ ห้างสรรพสินค้า Ruby Mart เขตเมืองพยินอูวิล สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOPพะเยา หน่วยงานและข้าราชการพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพในตลาดสากล และเพื่อประชาสัมพันธ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา

กิจกรรมในวันที่ 9 มีค.2558 ณ โรงแรมมัณฑะเลย์ฮิล เขตมัณฑะเลย์ มีพิธีเปิดกิจกรรมเวทีเจรจาธุรกิจ จับคู่ธุรกิจการค้า ระหว่างผู้ประกอบการOTOPจังหวัดพะเยา กับนักธุรกิจในเขตมัณฑะเลย์ จำนวน 60 ราย ประธานพิธีเปิดโดย นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวรายงานกิจกรรม โดย นายยุทธภูมิ นามวงศ์ รกท.พัฒนาการจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก อัคราชฑูตที่ปรึกษา(ฝ่ีายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงร่างกุ้ง ประธาน UMFCCI Mandalay Region CCI ในการประสานนักธุรกิจในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จนเกิดผลสำเร็จในการเจราจาธุรกิจและการจับคู่ธุรกิจเป็นอย่างดียิ่ง

และในวันที่ 11 มีค.2558 ได้จัดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าOTOPพะเยา ณ ที่ห้างสรรพสินค้า Ruby Mart ในเขตเมืองพยินอูวิล ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวเมืองพยินอูวินอย่างยิ่ง..

ขอขอบพระคุณท่าน Dr.Maung Maung M.B.B.S:C.C.F.M:MBA Secretary General Mandalay Region Chamber of Commerce & Industry (MRCCI),ขอขอบคุณท่าน U Kyaw Min. Vice President MRCCI.(Mandalay Region Chamber of Commerce & Industry.,ขอขอบพระคุณท่านนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาที่เป็นหัวหน้าทีมงานการเดินทาง และขอขอบคุณหัวหน้ส่วนราชการที่ร่วมประสบการณ์ในครั้งนี้..,ขอบคูณพี่น้องกลุ่ม OTOPพะเยาและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ร่วมกิจกรรมอันมีค่าในครั้งนี้..และขอขอบคุณคุณนิติพร กาสมสัน จาก Asia 1 Travel & Tour.ที่อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลตลอดการเดินทางในครั่้งนี้..{{ภาพพิธีเปิด}}{{ภาพแสดงและจำหน่าย}}{{รวมคลิปวิดิโอ}}

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2015 เวลา 00:56 น.
 
คณะมุ่งสู่เมืองตองจี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อประสานสัมพันธ์ การพบปะระหว่างผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2015 เวลา 03:21 น.

เมื่อวันที่ 26 กพ.2558 คณะจากจังหวัดพะเยา นำโดย นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พะเยาและคณะมุ่งสู่เมืองตองจี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อประสานสัมพันธ์ การพบปะระหว่างผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตร และทำพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของหอการค้าเมืองตองจีและหอการค้าจังหวัดพะเยา โดยมี Mr.Ong San Win ประธานหอการค้าตองจี ผู้บริหารระดับสูงเมืองตองจีและนายหัสนัย แก้วกุล ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา..โดยมี ผู้บริหารรระดับสูงของเมืองตองจีและผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาร่วมเป็นสักขีพะเยา {{ภาพกิจกรรม}}{{คลิปข่าวชาวพัฒนา}}

 
กรมการพัฒนาชุมชนนิเทศ ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ข้อมูลพื้นฐาน(เขตเมือง)และผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 00:09 น.

เมื่อวันอังคารที่ 24 กพ.2558 กรมการพัฒนาชุมชน โดย ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน นำโดย นายศุภชัย สุพรรณทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายสุนัน์ เอกฉมานนท์,น.ส.จันทวรรณ อินทรไชยา,นายสุมิตร พันเรืองเดช,นายรัตติพงษ์ ออมขันและนายโสภา ก้อมสา ได้นิเทศ ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ข้อมูลพื้นฐาน(เขตเมือง)และผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558ภาคเช้า..ได้รับฟังการบรรยายสรุปและซักถาม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และภาคบ่าย..นิเทศ ตรวจฯที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา..ขอขอบคุณทีมงานที่มาเยือนจังหวัดพะเยา {{ภาพกิจกรรม}}{{คลิปข่าวชาวพัฒนา}}

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 00:12 น.
 
ท่านหยุด...แต่เราไม่หยุดประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน.. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 12:30 น.

ท่านหยุด...แต่เราไม่หยุดประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน..โดย ยุทธภูมิ และนันทิยา กับรายการวิทยุ "ฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชน" สวท.พะเยา 95.25Mhz 16.10-17.00 น.วันอาทิตย์ที่ 22กพ.2558 {{เชิญฟังคลิปรายการวิทยุ}}

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 12:44 น.
 
บทความ อื่นๆ ...
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

๔๐ ปีกลุ่มออมทรัพย์

โปรดแสดงความคิดเห็น
"๔๐ ปี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้อะไรกับประชาชน??"

ประเด็นพูดจาหาทางออกประเทศไทย

สรุปประเด็นทางออกประเทศไทย
วิดิทัศน์สรุปผลเวที

แบ่งปันข่าวสารงานพัฒนาชุมชน

รับรองมาตรฐานแผนชุมชน

ประกาศรับรองฯ
ปี ๒๕๕๕
ปี๒๕๕๖
ปี๒๕๕๗

ตย.แผนชุมชนดีเด่น
บ.สถาน ๒ (ปี๒๕๕๕)
บ.แม่จว้าใต้ (ปี๒๕๕๖)
บ.บ่อค้าง(๒๕๕๗)

คลังภาพกิจกรรมพัฒนา

คลังภาพกิจกรรมพัฒนาชุมชน

กระบอกเสียงพัฒนาชุมชน

Latest tracks by mphayao

บ้านสระกลาง อ.เชียงม่วน

หมู่บ้านสต้นแบบสารสนเทศ

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ

เว็บไซต์บ้านสันปูเลย

บ.สันปูเลย
หมู่ ๘ ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ

Phayao_Decoupage

Phayao_Decoupage

bottom

Community Developement Department Phayao City Hall Phayao Thailand. Designed by: Free Joomla 1.5 Template, webmasters.com hosting. Valid XHTML and CSS.